The Company

Georgakos Properties & Parthenon Real Estate

История

NETWORK OF INTEGRATED REAL ESTATE SERVICES (NIRES) – МРЕЖАТА ОТ КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ е създадена от  Parthenon Real Estate, която е учредена от братята Хараламбос и Костас Георгакос.

Parthenon Real Estate от момента на създаването си, през октомври 2002, е инвестирала много в изграждането на една модерна посредническа фирма в областта на недвижимите имоти с ефективна организация, тоест една компания със завършена структура, състояща се от:

(а) Изключителна Материална структура, тоест съвременна база, модерни офиси

(б) Безупречна Информационна структура, тоест една цялостна електронна система за управление на недвижимо имущество

 (в) Комплексна Организационна структура, тоест една система с особен акцент – оползотворяването на Човешките ресурси. 

 Изграждането на този „магически триъгълник“ е резултат от:  (а) безброй часове упорита работа с експерти от сферата на Организацията и Управлението на Бизнеса и Информацията и (б) значителни парични инвестиции.

Административното управление на ПАРТЕНОН смята, че тази голяма инвестиция ще трябва да донесе много по-големи икономически резултати от постигнатите до днес.

Мотивировка за изграждането на 
Georgakos Properties & Parthenon Real Estate

Последните две години управлението на Parthenon Real Estate стигна до заключението, че е в състояние да ръководи по-обемна дейност. Постигането на максимално оползотворяване на материалните и нематериалните й ресурси изисква една по-различна стратегия, която да се основава на „отворено“ използване на тези ресурси от други партньори от тази сфера.   Известно е, че живеем в епохата на мрежите. Всеки, който притежава компютър или мобилен телефон, или има достъп до едно от тези съвременни информационни средства, може да се свърже и комуникира с когото, където и когато пожелае.

 УЧРЕДИТЕЛИТЕ

Мрежата NIRES е създадена от:

 • Константинос С. Георгакос, Изпълнителен Директор, Parthenon Real Estate International, LLC. gk@eparthenon.eu
 • Хараламбос С. Георгакос, Изпълнителен Директор, Parthenon Hellas h.georgakos@eparthenon.eu

с помощта на Атериу Г. Кефалас, почетен професор по Мениджмънт. akefalas@uga.edu http://kefalas.biz/

 

НАШЕТО ВИЖДАНЕ

Georgakos Properties & Parthenon Real Estate вижда като основна характеристика на света в 21-ви век свободното движение на продукти, капитали и хора. Жителите на Югоизточна Европа ще имат възможността при желание от тяхна страна да придобият имущество в която и да е страна.  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е средството за създаване и осъществяване на всяка човешка мечта, свързана със земя. В епицентъра на фирмената ни политика е личният и професионален напредък и развитието на сътрудниците ни с пряк резултат – обслужването на клиентите ни.

НАШАТА СТРАТЕГИЯ

Стратегията ни е осъществяването на фирмената философия Отворено Развитие. Вярваме, че всеки бизнес трябва да се развива непрекъснато използвайки Информационните и телекомуникационните технологии. В условията на непрекъснато развиваща се среда, предприемачът трябва непрекъснато да проучва и оценява настъпващите промени. Georgakos Properties & Parthenon Real Estate функционира в една рамка от три координати: Отвореност, Информативност, Развитие.

Положението в Гърция е кризисно и се очаква да се влошава в следващите 3-4 години. Последствията от правителствените мерки за обикновените хора ще са много и болезнени.  Значението от достоверно и своевременно прогнозиране на тези последствия е голямо. В основни линии това положения създава две категории хора. Първата категория (Категория А) включва хората, които ще трябва не само да намалят разходите си, но и да намерят нови начини, за да отговорят адекватно на поетите задължения.  Тези хора вероятно ще предприемат превръщане на недвижимо имущество в пари. Втората категория (Категория Б) включва хора, които притежават определена сума пари  и ще се опитат да погледнат на положението на хората от Категория А като на изключително изгодна възможност за покупка. Georgakos Properties & Parthenon Real Estate предвижда, че един значителен процент от Категория Б ще произлиза от съседните балкански страни и Турция.  По същата логика Georgakos Properties & Parthenon Real Estate предвижда, че един също така голям процент гърци от категория Б ще обърне интереса си навън, тоест към съседните балкански страни и Турция.

 НАШАТА ЦЕЛ

Главната цел на Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е да предоставя комплексни услуги, адаптирани към нуждите, които произлизат от характерните особености на страната, на региона и на местоположението на имота, напр.  нуждите за обслужване  на един апартамент, който се намира в Солун, са различни от нуждите на един апартамент, намиращ се в Банско, в една страна с различно законодателство.  Същото важи и за използването на имот, представляващ вила и намиращ се в планината, а не в града. Желаем доволни клиенти, без непредвидени ситуации и изненади, които да бъдат обслужвани бързо и коректно, с помощта на технологията ни и способностите на нашите партньори. По този начин на клиента, обърнал се към някой от офисите на Georgakos Properties & Parthenon Real Estate ще бъде предоставен цялостен спектър от услуги   във връзка с пазара на недвижими имоти - покупка, продажба, наемане или управление на недвижим имот,  в който и район или страна да се намира.  Амбицията ни е да направим чувствително присъствието на  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate с цел развитието на новата й форма, изграждайки мрежата Google на фирмите-посреднци в областта на недвижимите имоти, с мисълта, че цяла ЮИ Европа е един квартал. Така и ти, скъпи сътруднико, ще се почувстваш като у дома си във всеки офис на  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate.

МОТИВИРОВКА: НОВАТА ФОРМА

Една посредническа фирма в областта на недвижимите имоти е една антропоцентрична организация. С други думи, естеството й на функциониране изисква хора, които комуникират пряко, непрекъснато и упорито с клиента.  Дейността на брокера в сферата на недвижимите имоти, тоест наемането, покупката или продажбата на един имот, изисква много и непрекъснати преговори с клиента, които често не довеждат до очаквания резултат, тоест успешното й приключване. Изводът от опита на ръководителите на посреднически офиси е, че един от десет нови сътрудници „издържа“ на психологическото и финансово напрежение повече от два-три месеца. Управлението на  Parthenon Real Estate е уверено, че главният фактор за желаното развитие  е намирането и оползотворяването на стойностни сътрудници. След множество сериозни обсъждания се достигна до извода, че най-добрият начин да бъде решен проблемът с „недостатъчната ефективност на потенциала“  е създаването на партньорства с опитни посредници, чиято цел също е успешното по-нататъшно развитие  в рамките на трудното положение, в което се намира секторът. Так бе решено изграждането на мрежа от благонадеждни, известни и печеливши посреднически фирми в сферата на недвижимите имоти, със способни и уважавани ръководители, които успяват да открият нови начини за лично и професионално развитие. Georgakos Properties & Parthenon Real Estate (мрежа за интегрирани посреднически услуги в областта на недвижимите имоти) е средство за улеснение на този опит за развитие.  Всеки участващ офис в Georgakos Properties & Parthenon Real Estate предоставя и приема информация, свързана с наемането, покупката и продажбата на недвижим имот.  Центърът на тази мрежа е  Parthenon International, която е собственик на електронната система  MESITIS.

ЗНАЧЕНИЕТО НА  
Georgakos Properties & Parthenon Real Estate

NIRES е съкращение от  Network of Integrated Real Estate Services тоест Мрежа за Интегрирани Посреднически Услуги в Областта на Недвижимите Имоти. Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е една посредническа мрежа, която функционира в различни региони и страни и с различни специализации в сферата на посредническите услуги.  Всички офиси на посредническата мрежа Georgakos Properties & Parthenon Real Estate имат обединена и обща организация, от формални документи, договори, общ  portal, етичен кодекс до обща стратегия за развитие. Всеки офис запазва своето име и характера си, но  споделя организационната структура на мрежата с цел по-голяма полза за клиента и развитие на дейността.  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate не е система Franchise, и има конкретен брой членове. Мрежата за Интегрирани Посреднически Услуги в Областта на Недвижимите Имоти Georgakos Properties & Parthenon Real Estate има грижата за организацията,спазването на моралния кодекс, маркетинга, развитието на мрежата и високото качество на предлаганите услуги.

ЗАЩО БЕ СЪЗДАДЕНА Georgakos Properties & Parthenon Real Estate

Η Georgakos Properties & Parthenon Real Estate бе създадена, за да покрие една голяма нужда: оцеляването и развитието на много посреднически фирми изисква днес една стратегия на адаптиране към динамично развиващата се среда и използването на подходящи технологии и организационни политики.  Днешният собственик на посредническо бюро в областта на недвижимите имоти е изправен пред една голяма дилема: или трябва да инвестира огромни суми и време за създаването на една съвременна организационна структура или трябва да стане член на фирма от типа Franchise. Първата възможност изисква много време и пари. Втората възможност изисква възприемане на философиите и манталитета, които налага една многонационална фирма.  Задълженията за смяна на името на фирмата, приемането на управленски методи, обикновено се считат за „чужди“ от посредниците и клиентите в страната ни, и трудно биват възприемани.

 NIRES е създадена от професионалисти посредници за посредници, които се справят с тази дилема. От хора, които познават много добре пазара на недвижимите имоти, липсите, нуждите му и метода за подобряване на предоставяните услуги, от едно студио до една уникална вила, от един офис до един търговски център и т.н. NIRES предоставя шанса на посреднически бюра с авторитет в региона си, без да загубят местния си характер и името си, да имат възможност да предлагат услугите си в други региони и страни и по този начин да удовлетворят непрекъснато променящите се съвременни нужди на клиентите си. Модерната «приятелска-към-потребителя» електронна система за управление на недвижимо имущество ΜΕΣΙΤΗΣ /ПОСРЕДНИК/ дава възможността на потребителя с едно кликване да предприеме:

 • Смяна на жилището (студио, гарсониера, апартамент, мезонет, еднофамилна къща)
 • Смяна на търговския обект (офис, магазин, сграда, логистичен център)
 • Търсене на вила (зимна-лятна)
 • Търсене на инвестиция с привлекателна степен на възвращаемост

Местният посредник познава много добре региона си, но нуждите на клиентите в глобализираното общество,  може да излизат извън местния регион, но и извън границите на страната. Georgakos Properties & Parthenon Real Estate инвестира много време и пари, за да създаде съвременни компютъризирани, образователни и организационни структури. Всички членове на Georgakos Properties & Parthenon Real Estate имат достъп до информацията с едно кликване, по всяко време, от всяко кътче на света чрез използване на един компютър, laptop, tablet или един smart phone. С многогодишния си опит сме проучили и отчели стъпка по стъпка нуждите на посредниците за бързо и коректно предоставяне на услуги на клиентите.

ПОЛЗИ ОТ СЪТРУДНИЧЕТСВОТО С Georgakos Properties & Parthenon Real Estate

Ползите от сътрудничеството в рамките на  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate са множество. Накратко ви представяме някои от тях.

 • Поръчката за възлагане на имот на един посредник от мрежата автоматично се размножава.   
 • Поръчката за продажба, покупка, или наемане с Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е групова.
 • С електронното регистриране на поръчката, тя се размножава и разпространява в цялата мрежа, тоест не е нужно собственикът на имот да тича от офис в офис и от посредник на посредник.  
 • Търсенето на съвпадение на поръчката за възлагане се извършва в цялата мрежа от клиенти на NIRES, които днес наброяват десетки хиляди.  
 • Съществува конкретна структура за всеки вид поръчка, обикновена или чрез представителство, с готови  решения и методи за лансиране на местно, национално или европейско ниво.  Организационната структура на Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е създадена с цел пълно и незабавно усвояване на информацията. Предлагаме една нова и авангардна услуга с наименование «Купуваш и си Спокоен», като напълно отговорно поемаме намирането на имота, проверката му, съставянето на договора за покупко-продажба, както и някои основни услуги, които следват покупката, например свързване с електрическа компания, годишна данъчна декларация и др. (за повече информация натиснете тук).
 • Избрахме и организирахме изключителни професионалисти, необходими във всеки стадий от процедурата по покупко-продажба на имот, като юристи, счетоводители, инженери, нотариуси, икономисти, надзорници, строителни фирми, фирми за изграждане и монтиране на фотоволтаични системи, кредитни институции, транспортни фирми, и по този начин можем да предоставим комплексни услуги на клиента, за да може да извърши покупката си и да бъде спокоен.  

 • Това, което целим с развитието на мрежата 
  Georgakos Properties & Parthenon Real Estate е покриването на всички нужди на заинтересованите лица по въпросите с недвижимите имоти (Покупка, Наемане, Продажба). Да имат възможността за коректно и бързо удовлетворяване на нуждите им. Да знаят, че към който и офис да се обърнат ще бъдат безупречно обслужени. Мрежата дава възможност на собственика на недвижим имот да възложи на един офис имота си, и автоматично неговата поръчка да се разпространи из цялата мрежа  NIRES, избягвайки по този начин необходимостта собственикът да се обръща към множество посреднически офиси. По този начин се свежда до минимум рискът от объркване и недоразумение.

ВСИЧКИ СЪТРУДНИЦИ НА Georgakos Properties & Parthenon Real Estate СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ НАЧАЛНИЯ ПОСРЕДНИК И СА ОТГОВОРНИ ПРЕД НЕГО

 Мрежата Georgakos Properties & Parthenon Real Estate притежава:

 • Структурирана система за маркетинг за всеки вид поръчка (обикновена или чрез представител), която се спазва строго
 • Възможност за развитие на маркетинг на местно, общогръцко ниво или на ниво цяла Югоизточна Европа.  


Интегриран опит за вас. Не е един затворен и личен въпрос, а групов и отворен, с цел бързото и коректно обслужване.  
Става ясно за проявения от ваша страна интерес с едно кликване
ENTER!