УЧРЕДЯВАНЕ НА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ

УЧРЕДЯВАНЕ НА ФИРМА В БЪЛГАРИЯ

Намалете данъчното си облагане с учредяването на една фирма в Европейския съюз. Учредете една фирма в България. Ние, в сътрудничество с местните си партньори (счетоводители, юристи, преводачи), предлагаме на клиентите си възможност за разширяване на дейностите им в България, намалявайки по законен начин данъчното им облагане, подпомагайки ги от организационна и данъчна гледна точка във всеки техен опит.  

Ползите, които извличаме от учредяването на фирма в България са следните:

·         Намаляване на бизнес риска като физическо лице в Гърция.

·         Намаляване на данъчните коефициенти.

·         Намаляване на бюрократичните процедури.

·         Намаляване на стойността за счетоводни услуги.

·         Намаляване на стойността на седалището, поради ниските цени на земята и недвижимите имоти.

Всичко горепосочено ви се предлага напълно законно, и в съчетание с факта, че България официално е част от Европейския съюзще можете да извършвате бизнес дейности в цял свят на по-ниска цена, но в рамките на европейските стандарти:

·         Създаване на e-shop

·         Внос- износ

·         Транспортни услуги

·         Преработвателни компании

·         Търговия с трети страни

Това са само част от примерите за дейност извън обикновените фирми, също така покупката и използването на автомобил в Гърция на името на фирмата ви в България представлява още една полза.  

Правното и данъчно законодателство на България е в съгласие с Европейския съюз, така че  :

·         Фактурите, които издават българските фирми се признават във всички страни от ЕС, включително и Гърция

·         Данък печалба за фирмите е 10%

·         Данък дивиденти е 5%

·         Има 20 договора за избягване на двойно данъчно облагане, подписани между България и други страни, сред които и Гърция

·         Големи годишни проценти за амортизация

·         Работна ръка със средна месечна заплата (350€ /месец).

Фирмата ни поема всички процедури, които се изискват за учредяването на фирма в България и предлага  серия от комплексни услуги, които следват учредяването винаги в рамките на почтеността и с уважение към международното търговско, юридическо и данъчно право.