УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

УСЛУГИ В БЪЛГАРИЯ

С присъствие повече от 10 (десет) години на гръцкия пазар и 6 (шест) на Балканите,  непрекъснато развиваща се, фирмата ни е създала и предлага серия от комплексни и полезни услуги с ръководен принцип  - опита, квалифицираните партньори, но и нуждите на настоящите и бъдещи свои клиенти.  

Нашата цел е издигането на фирмата ни на върха в ЮИ Европа, както и създаването на множество доволни клиенти.

Резултат от всичко е предоставянето на следните услуги:

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ   PARTHENON BULGARIA

1)     УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

·         Посещение/проверка на имота 

·         Събиране/съхраняване/изпращане на кореспонденция

·         Съхраняване на ключове от имота

·         Плащане на комунални сметки (ток, вода)

·         Плащане на общи сметки

·         Плащане на абонаментни такси за телевизия

·         Плащане на годишния данък на имота – местен данък

·         Почистване на имота

·         Повреди – поправки

·         Доставка на дърва за огрев

·         Покупателни нужди при отсъствието ви

·         Отдаване под наем на имота

·         Услуга – посрещане на гости

 

2)     ДАНЪЧНИ УСЛУГИ НА ФИРМИ

·          Учредяване на фирма в България

·         Откриване на фирмени банкови сметки

·         Декларация на фирма

·         Предоставяне на адрес за седалище на фирма

·         Годишно подновяване на фирма

·         Годишно запазване на седалище

·         Данъчни услуги (без фактури)

·         Данъчни услуги (с фактури)

·         Годишни такси за фирмен автомобил

 

3)       СПЕЦИАЛНИ УСЛУГИ

·         Превод на документи

·         Устни преводи

·         Издаване на разрешително за престой

 

4)     БАНКОВИ УСЛУГИ

·         Откриване на банкови сметки

·         Информация за банките в България  (time deposits, bonds, funds)

·         Информация за борсата в България  (trading)

 

5)     ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ

·         Застраховка жилище

·         Застраховка фирмен автомобил

 

6)     УСЛУГИ ЧРЕЗ ПАРТНЬОРИ

·         Пакети за мебелиране на имот (мебели, декорации,осветителни тела)

·         Пакети за обзавеждане на имот (килими, завеси, спално бельо)