ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Το σκεπτικό δημιουργίας της "Georgakos Group"

Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση της Parthenon Real Estate κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οργάνωση της είναι σε θέση να διαχειριστεί πολλαπλάσια δραστηριότητα. Η επίτευξη της μέγιστης χρήσης των υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων (επιχειρησιακών πόρων) της, απαιτεί μια διαφορετική στρατηγική. Μια στρατηγική, που θα βασίζεται στην «ανοιχτή» χρήση αυτών των πόρων από άλλους συνεργάτες του κλάδου. Ως γνωστό ζούμε σήμερα στον αιώνα των δικτύων. Οποιοσδήποτε είναι κάτοχος ενός υπολογιστή ή ενός κινητού τηλεφώνου, ή απλά έχει πρόσβαση σε ένα από αυτά τα σύγχρονα μέσα της πληροφορικής, μπορεί να επικοινωνεί με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε επιθυμεί.