ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η στρατηγική μας

Στρατηγική μας είναι
η υλοποίηση της φιλοσοφίας μας που είναι Ανάπτυξη με Εξωστρέφεια. Πιστεύουμε ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να αναπτύσσεται συνεχώς κάνοντας χρήσης της τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Τηλεπικοινωνιών. Σ’ ένα συχνά και δραστικά εναλλασσόμενο περιβάλλον, ο επιχειρηματίας πρέπει ακατάπαυστα να ερευνά και να αξιολογεί αυτές τις αλλαγές.

H "Georgakos Group" λειτουργεί σε ένα πλαίσιο 3(τριών) συντεταγμένων: 
  • Πληροφορική,
  • Ανάπτυξη.
  • Εξωστρέφεια,
Η κατάσταση στη Ελλάδα είναι κρίσιμη (2009) και προβλέπεται να χειροτερεύσει στα επόμενα 3-4 χρόνια. Οι επιπτώσεις των κυβερνητικών μέτρων στον μέσο άνθρωπο θα είναι πολλές και οδυνηρές. Η σημασία έγκυρης και έγκαιρης πρόβλεψης και αξιολόγησης αυτών των επιπτώσεων είναι μεγάλη.

Σε γενικές γραμμές αυτή
η κατάσταση δημιουργεί δυο κατηγορίες ανθρώπων

  • Η πρώτη κατηγορία (Κατηγορία Α) περιλαμβάνει ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει όχι μόνο να μειώσουν τα έξοδά τους, αλλά θα πρέπει επιπλέον να βρουν νέους τρόπους να ανταποκριθούν στις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανόν να προβούν στη ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ακινήτου περιουσίας.
  • Η δεύτερη κατηγορία (Κατηγορία Β) περιλαμβάνει ανθρώπους που έχουν ένα ορισμένο ποσό χρημάτων και συνεπώς θα προσπαθήσουν να δουν τη κατάσταση της Κατηγορία Α ως μια καταπληκτική ευκαιρία αγοράς.
Η "Georgakos Group" προβλέπει ότι ένα σημαντικό ποσοστό της Κατηγορίας Β θα προέρχεται από τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία. Με την ίδια λογική η "Georgakos Group" προβλέπει επίσης ότι ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό Ελλήνων της Κατηγορίας Β θα στραφεί προς τα έξω, δηλαδή, στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία.