ΟΡΑΜΑ

Το οραμά μας

Η "Georgakos Group" οραματίζεται τον κόσμο του 21ου αιώνα να χαρακτηρίζεται από έντονη ελευθερία κίνησης προϊόντων, κεφαλαίου και ανθρώπων.
Οι κάτοικοι της ΝΑ Ευρώπης θα έχουν την ευκαιρία κατά βούληση να δημιουργήσουν μια περιουσία σε οποιαδήποτε χώρα. Η NIRES είναι το όχημα δημιουργίας και πραγματοποίησης κάθε ανθρώπινου ονείρου που σχετίζεται με τη γη.

Προσφέρει μια εταιρική πραγματικότητα το επίκεντρο της οποίας είναι η προσωπική και επαγγελματική πρόοδος και ανάπτυξη των συνεργατών του με άμεσο και ουσιαστικό αποτέλεσμα την εξυπηρέτηση των πελατών του.