ΕΙΣΑΓΩΓΗ

                                                                                                                          

Η  ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ PROPERTY MANAGEMENT  δημιουργήθηκε για να καλύψει μια βασική ανάγκη των ιδιοκτητών ακινήτων, αυτή της φροντίδας των ακινήτων κατά τη διάρκεια τόσο της απουσίας τους όσο και της διαμονής τους.

Τα πλεονεκτήματα μιας ενδεχόμενης συνεργασίας μας είναι ότι δημιουργείτε μια σχέση με μια οργανωμένη εταιρία, στην οποία έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε ανά πάσα στιγμή, να εκμεταλλευτείτε την τεχνογνωσία της σε πλήθος υπηρεσιών και ταυτόχρονα να απολαμβάνετε την ασφάλεια της πλήρους νομικής κάλυψης.

Σας παρέχουμε δύο πακέτα υπηρεσιών για τη διαχείριση και φροντίδα της ιδιοκτησίας σας σε ετήσια βάση, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένου πακέτου στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις σας.