ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΕκτιμήσεις ακινήτων


 1. Aνεπίσημη Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου 
 2. Απλή Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου
 3. Ολοκληρωμένη Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου
 4. Πλήρες Πακέτο Εκτίμησης εμπορικής  Αξίας Ακινήτου
 5. Εξειδικευμένη Εκτίμηση εμπορικής  Αξίας Ακινήτου

 

1.    Ανεπίσημη Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου 

Με αυτή την υπηρεσία,  σας παρέχουμε  οικονομική εκτίμηση της αξίας Ακινήτου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη τιμή του ακινήτου
 • μέση τιμή του ακινήτου και
 • ανώτερη τιμή του ακινήτου τόσο της πραγματικής του αξίας όσο και της αξίας που μπορεί να πωληθεί ή να ενοικιαστεί.
 
2.    Απλή Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου

Με αυτή την υπηρεσία σας παρέχουμε οικονομική εκτίμηση της αξίας Ακινήτου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη τιμή του ακινήτου
 • Μέση τιμή του ακινήτου και
 • Ανώτατη τιμή του ακινήτου τόσο της πραγματικής του αξίας όσο και της αξίας που μπορεί να πωληθεί ή να ενοικιαστεί.

Αυτή η εκτίμηση σας προσφέρεται:

 • Εγγράφως 
 • Αναλυτικά στα
 • Ελληνικά και
 • Αγγλικά
3.    Ολοκληρωμένη Εκτίμηση εμπορικής Αξίας Ακινήτου

Με αυτή την υπηρεσία σας παρέχουμε ολοκληρωμένη οικονομική εκτίμηση της αξίας Ακινήτου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη τιμή του ακινήτου
 • Μέση τιμή του ακινήτου και
 • Ανώτατη τιμή του ακινήτου τόσο της πραγματικής του αξίας όσο και της αξίας που μπορεί να πωληθεί ή να ενοικιαστεί.
 • Εκτίμηση για την περιοχή που βρίσκεται το Ακίνητό σας
 • Συλλογή στοιχείων και ενδεικτικών τιμών
 • Τιμές από πώληση ή ενοικίαση παρόμοιων ακινήτων της περιοχής

Αυτή η εκτίμηση σας προσφέρεται:

 • Εγγράφως 
 • Αναλυτικά στα
 • Ελληνικά και
 • Αγγλικά

 

4.   Εξειδικευμένη Εκτίμηση εμπορικής  Αξίας Ακινήτου

Με αυτή την υπηρεσία σας παρέχουμε ολοκληρωμένη οικονομική εκτίμηση της αξίας Ακινήτου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Ελάχιστη τιμή του ακινήτου
 • μέση τιμή του ακινήτου και
 • Ανώτατη τιμή του ακινήτου τόσο της πραγματικής του αξίας όσο και της αξίας που μπορεί να πωληθεί ή να ενοικιαστεί.
 • Εκτίμηση για την περιοχή που βρίσκεται το Ακίνητό σας
 • Συλλογή στοιχείων και ενδεικτικών τιμών
 • Τιμές από πώληση η ενοικίαση παρόμοιων ακινήτων της περιοχής
 • Έκθεση από διπλωματούχο μηχανικό και
 • Έγραφες προτάσεις για βελτίωση της αξίας του ακινήτου

Αυτή η εκτίμηση σας προσφέρεται:

 • Εγγράφως 
 • Αναλυτικά στα
 • Ελληνικά και
 • Αγγλικά

 
Ο Κώστας Γεωργάκος είναι:
·        Πιστοποιημένος Εκτιμητής Ακίνητης Περιουσίας
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)
·       Από το 2007 έως και σήμερα με  απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που ανανεώνεται κάθε χρόνο  έχει ορισθεί από το δικαστήριο, ως πραγματογνώμονας για θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία.
Έχει αναλάβει την εκτίμηση μεγάλων και μικρών εταιριών τα περιουσιακά τους στοιχειά τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Μάθετε περισσότερα...