Οδηγός για τους φόρους στα ακίνητα: 10+1 μυστικά και παγίδες
Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα επηρεάσουν το τεκμήριο κατοικίας, αλλά αυτό θα συμβεί το 2019, καθώς οι νέες τιμές ζώνης εφαρμόζονται φέτος μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ

 

Τα τεκμήρια ταλαιπωρούν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες φορολογουμένους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιάνονται στην τσιμπίδα της Εφορίας και φορολογούνται για μεγαλύτερο εισόδημα από το πραγματικό τους επειδή διαμένουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία και διαθέτουν ένα αυτοκίνητο.

 

Η κατοικία, ανεξαρτήτως επιφάνειας, αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης για τους φορολογουμένους το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα και την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται η κατοικία.

 

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα επηρεάσουν το τεκμήριο της κατοικίας, αλλά αυτό θα συμβεί το 2019, καθώς οι νέες τιμές ζώνης εφαρμόζονται φέτος μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

 

Η ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία καθώς και έως δύο δευτερεύουσες κατοικίες δηλώνονται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης του 2018.

 

Διαβάσετε εδώ περισσότερα για τα σημεία-κλειδιά για τη συμπλήρωση των κωδικών του πίνακα 5.1 της φορολογικής δήλωσης για το τεκμήριο της κατοικίας.