14 προτάσεις για ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη

Τα απαραίτητα έργα που πρέπει να γίνουν για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία επισημαίνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) με επιστολή του προς τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ σημειώνει ότι βασική κριτική του επί του Στρατηγικού Σχεδίου Υποδομών Μεταφορών 2010 – 2020 (ΣΣΥΜ) ήταν ότι ουσιαστικά ειπώθηκαν ιδέες για την πόλη, χωρίς να εντάσσονται σε συγκεκριμένο αναπτυξιακό πλαίσιο, χωρίς να συνδέονται με τον χωροταξικό – πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς προτεραιότητες, σαφή χρονοδιαγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει:

1. Μετρό

Το έργο που συζητήθηκε και ωρίμασε επί 20 χρόνια έχοντας γίνει φετίχ για την πόλη, φαίνεται να απαιτεί άλλα τόσα χρόνια υλοποίησης, γεγονός που δυσχεραίνει τη λειτουργία της πόλης και πλήττει ακόμα περισσότερο τη χειμαζόμενη οικονομία της. Απαιτείται να αρθούν άμεσα τα προβλήματα και να προχωρήσει η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής ως έργου πρώτης προτεραιότητας.

Παράλληλα, χρειάζεται να προχωρήσει και η ανάθεση της επέκτασης προς Καλαμαριά και η μελέτη των επεκτάσεων προς Εύοσμο – Κορδελιό και προς Σταυρούπολη – Πολίχνη – Νοσοκομεία Ευκαρπίας. Τέλος υπενθυμίζουμε τη δέσμευση της προηγούμενης κυβέρνησης για διοίκηση του έργου από τοπικό φορέα (πχ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ)
Αναβάθμιση Εσωτερικής και Ανατολικής Περιφερειακής Οδού

Οι παρακάτω παρεμβάσεις διαθέτουν την απαραίτητη ωριμότητα για ένταξη και υλοποίηση:

• αναβάθμιση της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής με ανισοπεδοποίηση των κόμβων της από την Λαχαναγορά (Κ16) έως τον Α/Κ Κ5 (Παπαγεωργίου)
• αναβάθμιση - διαπλάτυνση κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Α/Κ10 έως τον Α/Κ12
• αναβάθμιση - διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Μουδανιών από τον Κ12 έως τον Κόμβο Αεροδρομίου κατά μία λωρίδα κυκλοφορίας εκατέρωθεν. Σε συνδυασμό με τη δημιουργία πλήρους παρόδιου δικτύου.

2. ΠΑΘΕ

Οφείλει να περαιωθεί ως έργο πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα. Η εθνική πολιτική και αναπτυξιακή σημασία της ολοκλήρωσης αυτού του οδικού άξονα για τη χώρα είναι προφανής και αδιαμφισβήτητη. Για τη Θεσσαλονίκη, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά της πλεονεκτήματα στην σύγχρονη εποχή θεωρείται η πλήρης οδική σύνδεσή της μέσω του ΠΑΘΕ και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ.

3. Λιμάνι

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι αφημένο στις οικονομικές συνθήκες της προηγούμενης εικοσαετίας. Θεωρούμε την ανάπτυξη του λιμανιού, σε συνδυασμό από τη μια μεριά με το θαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης και από την άλλη με τον Εμπορευματικό Σταθμό και το νέο Εκθεσιακό Κέντρο, ως επείγουσα ανάγκη. Παράλληλα ο χώρος του λιμανιού μπορεί να αποτελέσει πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης με την παράλληλη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας και ιδιαίτερα του εμβληματικού κτιρίου του τελωνείου προς όφελος της πόλης.

4. Αεροδρόμιο Μακεδονία

Η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του αεροδρομίου δεν έχει ολοκληρωθεί μετά από δεκαπέντε περίπου χρόνια ενώ δεν έχει προχωρήσει η δημοπράτηση του νέου αεροσταθμού. Πρόκειται επίσης για έργο προτεραιότητας, η υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να τεθεί ως όρος στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Αεροδρομίου. Παράλληλα (δεδομένου ότι τα έργα της Θεσσαλονίκης έχουν υπερτριακονταετή ωρίμανση) το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει τη διερεύνηση της χωροθέτησης νέου αεροδρομίου ώστε να ελαχιστοποιηθούν μελλοντικά προβλήματα χρήσεων γης.


5. Σχεδιασμός έργων της επόμενης (Ε’) Προγραμματικής Περιόδου: Σιδηροδρομικές Μεταφορές

Στην Ελλάδα, χώρα ενεργειακά εξαρτημένη, ο σιδηρόδρομος για πολλές δεκαετίες έχει αφεθεί στην τύχη του, με αποτέλεσμα την απογοητευτική συμμετοχή του στις επιβατικές (κάτω του 3%) και στις εμπορευματικές μεταφορές (κάτω του 2%).

Κατ' αρχήν πρέπει να ολοκληρωθεί η βασική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ηλεκτροκίνηση, αμφιδρόμηση, τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση) και να βελτιωθεί το υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Επίσης πρέπει να σχεδιαστούν: Σιδηροδρομική Εγνατία, Προαστιακός Σιδηρόδρομος

6. Απαραίτητες δράσεις για τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία

Δεδομένης της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στην Περιφέρεια αλλά και των σημαντικών δυνατοτήτων της, το ΤΕΕ/ΤΚΜ επαναφέρει την πρόταση για σχεδιασμό και εφαρμογή ενός πλαισίου καινοτόμων δράσεων στην Κεντρική Μακεδονία που, λόγω του μεγέθους της και του εύρους των δραστηριοτήτων που μπορεί να αναπτύξει, θα αποτελέσει πιλοτικό οδηγό για όλη τη χώρα.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής οδηγούν στους εξής τομείς προτεραιότητας:


• Ανάπτυξη πολύπλευρης τουριστικής δραστηριότητας
• Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)
• Ανάπτυξη ποιοτικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
• Βιώσιμη και Ισόρροπη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου
• Ανάπτυξη δορυφορικής μεταποιητικής δραστηριότητας.
Οι παραπάνω δράσεις προϋποθέτουν την ανάπτυξη μεταποιητικής δραστηριότητας η οποία θα τις υποστηρίζει, θα εξασφαλίζει τον εξοπλισμό τους και θα αξιοποιεί τα προϊόντα τους.

7. Ενίσχυση του δημόσιου και ιδιωτικού έργου

Ενδεικτικά αναφέρονται:

• Ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών υποδομών
• «Κλασσικά» δίκτυα μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών και δίκτυα επικοινωνιών
• Διαμορφώσεις χώρων, αστικές αναπλάσεις, ανάδειξη του δημόσιου χώρου, εκσυγχρονισμός του αστικού εξοπλισμού.
• Ανάδειξη, διατήρηση και επανάχρηση των αρχιτεκτονικών μνημείων και συνόλων, αστικών βιομηχανικών, και παραδοσιακών.
• Βελτίωση (αντισεισμική, ενεργειακή) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού (οικιακού, τουριστικού, δημόσιου, επιχειρηματικού).
• Καλά σχεδιασμένη προώθηση παραθεριστικής κατοικίας
• Άυλες υποδομές και σύγχρονοι εκθεσιακοί χώροι.

8. Δράσεις που μπορούν και οφείλουν να δρομολογηθούν άμεσα είναι οι εξής:

• Αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού
• Το ανθρώπινο και ιδιαίτερα το επιστημονικό δυναμικό έχει απόλυτη προτεραιότητα κατά την άποψη του ΤΕΕ.
Προτείνονται τα εξής:
• Δημιουργία Προ-θερμοκοιτίδων Νέων Επιστημόνων
Προτείνεται η δημιουργία του θεσμού της προ-θερμοκοιτίδας (pre-incubation) και συνοδού εργαλείου μικρο-χρηματοδότησης για νέους επιστήμονες με στόχο την αναστροφή διαρροής ανθρωπίνου δυναμικού υψηλής κατάρτισης (Brain Draining) και τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το εγχείρημα οφείλει να είναι καθοριστική.
• Επανενεργοποίηση του προγράμματος «Νέοι και επιχειρηματικότητα» για νέους Μηχανικούς, με στόχο την προώθησή τους στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στις καινοτόμες ιδέες και την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας.
• Προώθηση προγράμματος επιχορήγησης ειδικά για Μηχανικούς, μέσω του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», δεδομένου ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο υποχρεώνει την οργάνωση των γραφείων με αυτοματοποίηση, ψηφιακές τεχνολογίες κ.λπ.

9. Γραφείο Διασύνδεσης

Δημιουργία γραφείου διασύνδεσης με Προξενεία και Επαγγελματικά Επιμελητήρια ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας μηχανικών στο εξωτερικό.

10. Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας.

Η δράση φαίνεται να ακολουθεί τη μοίρα των «Μεγάλων Έργων» της πόλης. Για την άμεση ενεργοποίησή της προτείνεται η δημιουργία του πρώτου θύλακα για τη Ζώνη Καινοτομίας, χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή του Ε.ΘΙ.Α.Γ.Ε. και την προεργασία που έχει γίνει για το cluster στον Αγροτοδιατροφικό τομέα (BioAgroFood Cluster).

11. Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ο σχεδιασμός του ΕΚΘ εξυπηρετεί τον ευρύτερο στόχο ανάπτυξης των μεταφορών, της αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης ως διαμετακομιστικού κόμβου. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι η αδυναμία των εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων να συνεργαστούν. Το Τμήμα μας καταθέσει επεξεργασμένη πρόταση στους αρμόδιους φορείς.

12. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Άνοιγμα Νέων Αγορών και την Αποτελεσματικότερη Προώθηση των Ελληνικών Προϊόντων

Ο νέος Οργανισμός Εξωστρέφειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη μπορεί και πρέπει να προωθήσει, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις εταιρείες λογισμικού, την ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τη συνεχή και αυτοματοποιημένη αναζήτηση νέων πελατών και την αποτελεσματικότερη προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Οι τεχνολογίες διαδικτύου και κοινωνικών μέσων μπορούν να διαφημίσουν την ελληνική παραγωγή σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος Οργανισμός πρέπει να αναλάβει και την υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών από τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς

13. Νέο Εκθεσιακό Κέντρο

Η απομάκρυνση της Έκθεσης, δίνει τη δυνατότητα να σχεδιαστούν με σύγχρονους όρους, οι νέες εγκαταστάσεις ενώ ο χώρος που θα τις υποδεχτεί θα αναδειχθεί σε καινούργιο πόλο ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Μητροπόλεων. Παράλληλα θα αποσυμφορηθεί και αξιοποιηθεί το κέντρο της πόλης.


14. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υποδομών και Υπηρεσιών

Η ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών με χρήση νέων τεχνολογιών και με αξιοποίηση των Μητροπολιτικών Δικτύων (ΜΑΝ), θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στους τομείς του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της κατασκευής δικτύων και στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η παράλληλη προώθηση του μοντέλου της «Έξυπνης Πόλης» με την υιοθέτηση της τεχνολογίας των Δημόσιων Διασυνδεδεμένων Δεδομένων (Linked Open Data), θα ενισχύσει την ανάπτυξη μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Πηγή:salonicanews.com