Προτάσεις ΠΟΜΙΔΑ για τη διάσωση της κτηματαγοράς

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΑΘ Κωνσταντίνος Χαϊδούτης επισήμανε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα υιοθετήθηκε σειρά αλλεπάλληλων εξοντωτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων κατά των ιδιοκτητών ακινήτων.

Σειρά προτάσεων για τη διάσωση της ιδιοκτησίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και της κτηματαγοράς πρότεινε ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ Στράτος Παραδιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της ΕΝΙΑΘ κ. Κωνσταντίνος Χαϊδούτης επισήμανε ότι από το 2009 μέχρι σήμερα υιοθετήθηκε σειρά αλλεπάλληλων εξοντωτικών δημοσιονομικών και άλλων μέτρων κατά των ιδιοκτητών ακινήτων, με κυριότερα το δεκαπλασιασμό του ΕΤΑΚ μέσω της αντικατάστασής του από το ΦΑΠ, το δεκαπλασιασμό του φόρου γονικής παροχής-κληρονομιάς, τη δυνατότητα δεκαπλασιασμού και του ΤΑΠ, το βαρύτατο τεκμήριο διαβίωσης σε κατοικίες, την κατάργηση του αφορολογήτου των μισθωμάτων και της απαλλαγής για κάθε δαπάνη στα κτίρια, καθώς και τη θέσπιση σειράς εκτάκτων εισφορών αλληλεγγύης κλπ. και σωρείας επιθεωρήσεων, πιστοποιητικών κλπ. με αμοιβές σε βάρος των ιδιοκτητών αλλά και δυνατότητα μονομερούς λύσης των μισθωτικών συμβάσεων εκ μέρους των μισθωτών.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι όσοι έλαβαν πρόσφατα εκκαθαριστικό ΦΑΠ 2010, θα λάβουν σύντομα και εκκαθαριστικά 2011 και 2012, προσαυξημένα κατά 500 ευρώ για κάθε χρόνο, παρότι για τα ίδια έτη πλήρωσαν και το «χαράτσι» μέσω της ΔΕΗ, ενώ 500.000 περίπου ακόμη φορολογούμενοι θα λάβουν για πρώτη φορά εκκαθαριστικά ΦΑΠ με φόρο μέχρι και 500 ευρώ ετησίως!

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ κ. Στράτος Παραδιάς επεσήμανε ότι τα μέτρα αυτά οδηγούν σε πλήρη απαξίωση τα ακίνητα και σε εξαθλίωση τους ιδιοκτήτες τους, που σταδιακά χάνουν κάθε πρόσοδο από αυτά λόγω της οικονομικής κρίσης, ενώ δεν μπορούν πλέον να πληρώσουν τους συνεχώς αυξανόμενους φόρους. Αυτά σε συνδυασμό με τις ισχύουσες βαρύτατες ποινές για όσους αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές από ΦΑΠ και λοιπούς ετήσιους φόρους ακινήτων οδηγούν σε πλήρη «ποινικοποίηση» της κατοχής ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας η οποία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του ελληνικού λαού. Τέλος τα μέτρα αυτά «καταδικάζουν σε θάνατο» την οικοδομή και την κτηματαγορά, και όλους όσοι απασχολούνταν σ’ αυτές!

Για τη διάσωση της ιδιοκτησίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και της κτηματαγοράς, ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ πρότεινε την άμεση υιοθέτηση των εξής προτάσεών:

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Να μειωθούν κατά 40% οι τιμές ζώνης, να καταργηθούν οι συντελεστές εμπορικότητας και να αυξηθούν οι συντελεστές παλαιότητας.

Εκτός σχεδίου ακίνητα: Στο Ε9 του ΦΑΠ 2013 να προστεθούν επιλογές «χέρσο/ακαλλιέργητο», «βραχώδες/επικλινές» & «ανεντόπιστο» για τα αντίστοιχα άνευ ουσιαστικής αξίας γεωτεμάχια.

Φορολογία ακίνητης περιουσίας: Να επανέλθει το ΕΤΑΚ με χαμηλό φορολογικό συντελεστή από 1 ο/οο και μη βεβαιούμενο ποσό φόρου 50€ ώστε να προκύψει αυτόματη απαλλαγή περιουσιών ύψους έως 50.000€ ανά φορολογούμενο, για να μπορούν να το πληρώνουν κάθε χρόνο όλοι οι ιδιοκτήτες.
Απαλλαγή από φόρο μόνον των κάθε είδους δεσμευμένων ακινήτων και του μη πραγματοποιήσιμου συντελεστή δόμησης. Συντελεστής 0,50 στα ξενοίκιαστα υπέρ τη διετία ακίνητα & τα διατηρητέα.

Εξόφληση φόρων: Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης με μονομερή εκχώρηση ακινήτου στο δημόσιο, για χρέη άνω των 50.000€, για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.

Οφειλές για φόρους ακίνητης περιουσίας: Να μην γίνεται αναγκαστική εκτέλεση κατά της πρώτης κατοικίας ούτε ποινική δίωξη των φορολογουμένων που αδυνατούν να πληρώσουν.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους ακίνητης περιουσίας: Να κατατάσσονται στον ίδιο συντελεστή βαρύτητας με οφειλές από φόρους κεφαλαίου (δωρεών, γονικών παροχών κτλ.) κατά τη διαδικασία χορήγησης διευκόλυνσης πληρωμής με δόσεις του ν. 2648/1998.

Εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων: Όταν εισπράττονται από το Δημόσιο, να συμψηφίζονται κατά 75% με τους οφειλόμενους φόρους των ιδιοκτητών που τα εκχώρησαν.

Διαδικτυακή κατάθεση μισθωτηρίων: Να είναι προαιρετικά τα δυσχερή πεδία όπως ΑΤΑΚ ακινήτου, ενεργ. πιστοποιητικά κλπ. και να διατηρηθεί η κατάθεση συμφωνητικών έως τέλους 2013.

Φορολογικές βεβαιώσεις για δίκες απόδοσης μισθίου: Να αντικατασταθούν από τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα Ε2 των δύο τελευταίων ετών, ή από υπεύθυνες δηλώσεις των φορολογούμενων.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Να επανέλθει σε ισχύ η έκπτωση φόρου, άλλως να επιστρέφεται ολόκληρος ο καταβληθείς φόρος βάσει των τιμολογίων αγοράς πετρελαίου, χωρίς περιουσιακά κριτήρια.

Δημοτικά τέλη: Να μειωθούν οι χρεώσεις για δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τα έσοδα να καλύπτουν μόνον τις συγκεκριμένες και όχι άλλες ανάγκες και δράσεις των ΟΤΑ.

Δεκαπλασιασμός ΤΑΠ: Να αποκλειστεί η εφαρμογή του σε οποιοδήποτε ΟΤΑ της χώρας.

Εμπορικές μισθώσεις: Να καταργηθούν οι διατάξεις που καθιστούν την ιδιωτική περιουσία κυριολεκτικά «ξέφραγο αμπέλι» (16ετής δέσμευση ιδιοκτητών – ετήσια «δέσμευση» ενοικιαστών).

Αυθαίρετα: Να γίνει πλήρης νομιμοποίηση στις παραβάσεις κτιρίων με οικοδομική άδεια μέχρι τον Ιούλιο του 2012 (ισχύς ΝΟΚ) και μείωση προστίμων στο 10% ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή.

Επιθεωρήσεις και πιστοποιητικά: Για τα κτίρια εμβαδού έως 100 τ.μ. να καθιερωθεί διαδικτυακή έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού με χαμηλό παράβολο απευθείας από το ΥΠΕΚΑ, στη χαμηλότερη συνήθη ενεργειακή κατηγορία των ακινήτων του ίδιου χρόνου κατασκευής και προαιρετικός έλεγχος από ενεργειακό επιθεωρητή μόνον για όποιον το επιθυμεί, με περιορισμό γραφειοκρατίας και αμοιβών σε κάθε είδους βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, σχεδιαγράμματα ή επιθεωρήσεις κτιρίων κλπ.

Κτηματαγορά-οικοδομή: Να μειωθεί άμεσα ο φόρος μεταβίβασης σε 5%, εν όψει και τη επιβολής φόρου υπεραξίας, και να παραταθεί η αναστολή του τεκμηρίου αγοράς-ανοικόδομησης ακινήτων για μια ακόμη τριετία, ώστε να μην αυξηθεί περαιτέρω η ύφεση και η ανεργία στους σχετικούς κλάδους και τα τεχνικά και νομικά επαγγέλματα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Παγώνης και υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Συνδέσμου Οικοδομικών Επιχειρήσεων Β.Ελλάδος, η Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννα Μπιλίση-Χρουσαλά, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ν. Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνος Γεωργάκος, ο Πρόεδρος του ΚΕ.Π.ΚΑ. κ. Νικόλαος Τσεμπερλίδης, κ.α.

Πηγή:voria.gr